Slavuj

Privacyverklaring van Balkankoor Slavuj

JE PRIVACY

Dit is de Privacyverklaring van de vereniging “Balkankoor Slavuj”, hierna aangeduid als Slavuj.

Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring bij het kopje “Wat als je vragen of

klachten hebt?”

In deze Privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van je persoonsgegevens (hierna ook

“gegevens”). Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en diensten van Slavuj alsook op (het gebruik van) de website www.slavuj.nl.

PRIVACYVERKLARING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor communicatie met onze leden, fans, en overige relaties over onze activiteiten (repetities, optredens, tournees, e.d.).

Waarvoor gebruiken wij je gegevens ?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

     Voor- en achternaam;

     Contactgegevens: emailadres, en/of postadres, en/of telefoonnummer;

     Overige persoonsgegevens die je expliciet verstrekt.

Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

     Voor het organiseren van onze activiteiten;

     Voor communicatie over onze activiteiten;

     Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;

     Om de financiële administratie te voeren.

Op welke grondslagen is het gebruik van je gegevens gebaseerd ?

Wij gebruiken je gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):

     Je toestemming: indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

     Als je bij ons aanmeldt als lid, of fan, of als bezoeker van een concert, dan verwerken wij de daarvoor benodigde persoonsgegevens.

     De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting;

     De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander.

Worden je gegevens doorgegeven naar buiten de EER ?

Nee, in principe geven we je gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In bepaalde gevallen, zoals bij een tournee buiten de EER, kan daarvan afgeweken worden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens ?

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de

gegevens verzamelen of verwerken. Daarna worden je gegevens niet langer dan 2 jaar bewaard, tenzij het langer bewaren noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Welke rechten heb je ?

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

     Een kopie en inzage te vragen in je gegevens;

     Informatie te ontvangen over de verwerking van je gegevens;

     Incorrecte gegevens te laten corrigeren;

     Onvolledige gegevens aan te laten vullen, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;

     In bepaalde gevallen om je gegevens te laten verwijderen;

     In bepaalde gevallen om je gegevens te laten "beperken";

     In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van je gegevens;

     Een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder; in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan

genoemd bij "Wat als je vragen of klachten hebt ?"

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om je verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.

WAT ALS JE VRAGEN OF KLACHTEN HEBT ?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van je gegevens of over deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met Slavuj, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Het is mogelijk dat in deze Privacyverklaring wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.slavuj.nl en is voor het laatst bijgewerkt op 2 april 2019..